Zorginhoudelijke registraties gemakkelijk bij elkaar

Iedere zorginhoudelijke registratie (iWmo, iWlz, iJW) en landelijke berichtenstroom wordt verwerkt in REGAS volgens afgesproken standaarden. De berichten worden via Vecozo doorgegeven aan REGAS – hier wordt automatisch een kaart van gemaakt met NAW-gegevens en een dossier waarin alle belangrijke zorggegevens vanuit de berichten worden weergegeven. 

Ook additionele eisen van de gemeente (die afwijken van de landelijke standaard) en andere maatwerkafspraken worden geregistreerd en verwerkt binnen het systeem. Het resultaat is een overzichtelijk dossier waarin alle inhoudelijke zorggegevens helder worden weergegeven. 

Download onze whitepaper over   sluitend declareren

REGAS is aanpasbaar naar elk proces

Ook als dat regelmatig verandert

Behandelplan

Met REGAS plan je eenvoudig taken van jezelf of collega’s in. Binnen een behandelplan werk je ze vervolgens structureel af.

Activiteitenregistratie

Met REGAS leg je iedere activiteit vast in een overzichtelijk dossier. Omdat de software flexibel is, pas je het gemakkelijk aan op specifieke situaties.

Werken in de cloud

Werken in de Cloud betekent dat je op ieder moment kunt inloggen, waar je ook bent. Via je internetbrowser log je eenvoudig in en zie je altijd de meeste actuele informatie. Veilig, toegankelijk en altijd up-to-date: dat is het voordeel van de cloud.

Autorisatiestructuur

Per gebruiker kun je de bevoegdheid instellen. Zo kan een cliënt bijvoorbeeld zijn eigen weekverslag schrijven, maar geen toegang hebben tot andere informatie in het dossier.

Eén toegankelijk portaal voor iedereen

Iedereen maakt gebruik van hetzelfde portaal om informatie in te zien of uit te wisselen. Niet iedereen ziet hetzelfde: de informatie spitst zich toe op de specifieke wensen en bevoegdheden van de gebruiker.

Cliëntnetwerk

Met REGAS breng je het volledige zorgnetwerk van de cliënt in kaart. Zo win je tijd en werk je doeltreffend, zonder ellenlange zoektochten naar contactpersonen.

Verhalen van anderen

Hoe zijn anderen tot oplossingen gekomen? Laat je inspireren.

Jeugdzorgorganisatie Jarabee

Van papieren naar digitale dossiers

Opvangorganisatie De Binnenvest

Hoe kunnen we nog meer voordeel uit REGAS halen?

Een praktijkvoorbeeld van Puur Zuid

Sturings- en managementinformatie simpel inzichtelijk