Het kabinet heeft per 1 januari 2015 de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) ingevoerd. De Wlz neemt de plaats in van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).