Organisaties voor vrouwenopvang bieden overal in Nederland opvang en hulp aan vrouwen - en hun eventuele kinderen - die slachtoffer zijn van huiselijk geweld, eer gerelateerd geweld, loverboys/jeugdprostitutie of mensenhandel. 

De vrouwen kunnen tijdelijk in een vrouwenopvang verblijven, evenals hun eventuele kinderen. Ze kunnen gebruik maken van basisvoorzieningen als crisisopvang, een individueel hulpverleningstraject, hulpverlening aan de kinderen en nazorg.