Verwijsindex Risicojongeren (VIR)

De Verwijsindex brengt meldingen van hulpverleners, zowel binnen gemeenten als over gemeentegrenzen heen, bij elkaar en informeert hulpverleners onderling over hun betrokkenheid bij jongeren. Betrokken professionals weten elkaar hierdoor sneller te vinden en kunnen de hulpverlening op elkaar afstemmen.

Nederland kent verschillende Verwijsindex-types in verschillende regio’s. We onderscheiden drie verschillende systemen:

  • MULTIsignaal
  • Zorg voor Jeugd
  • VIS2
Deze systemen zijn per regio vaak bekend onder een andere naam.