Alle termen op een rij in het Regas woordenboek

Opbouwwerk (samenlevingsopbouw)

Opbouwwerk richt zich op het verbeteren van de woon- en leefomstandigheden van buurt- en wijkbewoners door onder meer de invloed van deze bewoners te vergroten om dit te bewerkstelligen. 

Welzijn

Welzijnszorg is een maatschappelijke sector die zich richt op personen of groepen die omwille van een of ander probleem niet ten volle kunnen participeren aan het maatschappelijk leven.