Alle termen op een rij in het Regas woordenboek

Handelingsprotocol Veilig Thuis

Het model Handelingsprotocol is primair een advies aan gemeenten over de richtlijnen die zij met betrekking tot de uitvoering van de taken, kunnen meegeven aan de Veilig Thuis regio.

Dit model geeft duidelijke kaders...

Veilig Thuis

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit zijn regionale organisaties waar slachtoffers, daders en omstanders terecht kunnen voor deskundige hulp en advies.