Alle termen op een rij in het Regas woordenboek

SaaS

Software as a Service, vaak afgekort als SaaS, ook wel eens Software on Demand genoemd, is software die als een online dienst wordt aangeboden. De klant hoeft de software niet aan te schaffen. De SaaS-aanbieder zorgt...

SMW

Afkorting voor Schoolmaatschappelijk Werk.

Sociaal cultureel werk

ln het sociaal cultureel werk begeleid je de organisatie van activiteiten voor allerlei mensen in wijken, buurten of dorpen die een zwakke sociale of financiële positie hebben in de samenleving. Bijvoorbeeld jongeren,...

Sociale raadslieden

Sociaal raadslieden zijn sociaal-juridische dienstverleners die in een groot aantal Nederlandse gemeenten kosteloos hun diensten aanbieden.