Alle termen op een rij in het Regas woordenboek

Pleegzorg

Pleegzorg is een vorm van jeugdhulp voor kinderen tot 18 jaar die tijdelijk of blijvend niet meer thuis kunnen wonen. Pleegzorg wordt geboden aan kinderen die vaak een moeilijke periode achter de rug hebben....

Portaal

Een webtoepassing die via een eenvormige gebruikersinterface toegang geeft tot een gevarieerd aanbod aan informatiebronnen. Onze klanten hebben bijvoorbeeld cliëntportalen, (pleeg)ouderportalen etc. Binnen zo’n portaal...