Alle termen op een rij in het Regas woordenboek

GBA-V

GBA-V staat voor GBA Verstrekkingsvoorziening en is de centrale component in het BRP-stelstel. Alle gegevens uit de gemeentelijke basisregistraties zijn ondergebracht in één centrale, landelijke database: GBA-V.

Jongerenwerk

Jongerenwerk speelt een belangrijke rol bij het bereiken van (kwetsbare) jongens en meiden en bij het begeleiden bij talentontwikkeling. Daarnaast ook bij participatie in hun vrije tijd, in onderwijs, op de arbeidsmarkt...

Sociale raadslieden

Sociaal raadslieden zijn sociaal-juridische dienstverleners die in een groot aantal Nederlandse gemeenten kosteloos hun diensten aanbieden.

Wijkteam

Wijkteams zijn multidisciplinaire teams, samengesteld uit professionals afkomstig van verschillende organisaties en disciplines. Zij werken samen in een wijkteam om een integrale aanpak te realiseren en over de schotten...