Alle termen op een rij in het Regas woordenboek

Definitie Online hulpverlening

Online hulp is een vorm van hulpverlening waarbij een cliënt via internet informatie, advies of ondersteuning krijgt. De hulp die via interactieve technieken wordt gegeven bestaat uit preventie, behandeling of (na)zorg....

Opbouwwerk (samenlevingsopbouw)

Opbouwwerk richt zich op het verbeteren van de woon- en leefomstandigheden van buurt- en wijkbewoners door onder meer de invloed van deze bewoners te vergroten om dit te bewerkstelligen.