iWmo

iWmo is een standaard die ontwikkeld is om gemeenten en andere betrokken partijen te ondersteunen bij de transitie van AWBZ naar Wmo 2015. iWmo biedt inzicht in de informatiestromen binnen de nieuwe Wmo tussen gemeenten...

Maatschappelijke dienstverlening

De maatschappelijk werker bevordert dat mensen in onze samenleving tot hun recht komen, als mens en als burger. Maatschappelijk werkers streven ernaar dat mensen zich in wisselwerking met hun sociale omgeving zo goed...

WMO

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking ondersteuning kunnen krijgen. Gemeenten voeren de Wmo uit en zijn vrij in de manier waarop ze dat doen.