Alle termen op een rij in het Regas woordenboek

BergOp

BergOp is een webbased programma voor routine outcome monitoring en praktijk gestuurd effectonderzoek in jeugdzorg en onderwijs ontwikkeld door Praktikon. Inmiddels gebruiken tal van instellingen BergOp om zicht te...

CJG

Afkorting voor Centrum voor Jeugd en Gezin. Het Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor alle ouders en opvoeders die vragen hebben over de opvoeding, het opgroeien of de gezondheid van hun kind.

CORV

CORV staat voor Collectieve Opdracht Routeervoorziening. Met CORV wordt de formele berichtenstroom tussen het justitiedomein en het gemeentelijk domein, in de justitiële jeugdketen, gedigitaliseerd en geüniformeerd....

iJW

Ter ondersteuning heeft Zorginstituut Nederland samen met gemeenten en zorgaanbieders iJw ontwikkeld: een standaard voor informatie-uitwisseling.

Jeugdwet

De Jeugdwet gaat over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen. Gemeenten voeren...

Jeugdzorg

Jeugdzorg is een algemene omschrijving voor alle maatschappelijke zorgvoorzieningen voor jeugdigen. Dus alles naast en buiten de directe primaire opvoedingsrelatie van ouders voor hun kinderen. Meestal (en meer...

Jongerenwerk

Jongerenwerk speelt een belangrijke rol bij het bereiken van (kwetsbare) jongens en meiden en bij het begeleiden bij talentontwikkeling. Daarnaast ook bij participatie in hun vrije tijd, in onderwijs, op de arbeidsmarkt...

Verwijsindex Risicojongeren (VIR)

De Verwijsindex brengt meldingen van hulpverleners, zowel binnen gemeenten als over gemeentegrenzen heen, bij elkaar en informeert hulpverleners onderling over hun betrokkenheid bij jongeren. Betrokken professionals...