Alle termen op een rij in het Regas woordenboek

Jeugdwet

De Jeugdwet gaat over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen. Gemeenten voeren...

Jeugdzorg

Jeugdzorg is een algemene omschrijving voor alle maatschappelijke zorgvoorzieningen voor jeugdigen. Dus alles naast en buiten de directe primaire opvoedingsrelatie van ouders voor hun kinderen. Meestal (en meer...

Jongerenwerk

Jongerenwerk speelt een belangrijke rol bij het bereiken van (kwetsbare) jongens en meiden en bij het begeleiden bij talentontwikkeling. Daarnaast ook bij participatie in hun vrije tijd, in onderwijs, op de arbeidsmarkt...