Alle termen op een rij in het Regas woordenboek

iJW

Ter ondersteuning heeft Zorginstituut Nederland samen met gemeenten en zorgaanbieders iJw ontwikkeld: een standaard voor informatie-uitwisseling.

iWlz

Om de gewijzigde informatievoorziening op te vangen, heeft Zorginstituut Nederland samen met alle ketenpartners gewerkt aan iWlz, de nieuwe iStandaard die op termijn AZR vervangt.

iWmo

iWmo is een standaard die ontwikkeld is om gemeenten en andere betrokken partijen te ondersteunen bij de transitie van AWBZ naar Wmo 2015. iWmo biedt inzicht in de informatiestromen binnen de nieuwe Wmo tussen gemeenten...