Alle termen op een rij in het Regas woordenboek

GBA-V

GBA-V staat voor GBA Verstrekkingsvoorziening en is de centrale component in het BRP-stelstel. Alle gegevens uit de gemeentelijke basisregistraties zijn ondergebracht in één centrale, landelijke database: GBA-V.

GGD

GGD staat voor Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst.  Het taakgebied van de GGD is zeer divers. De taken die gemeenten op basis van de wet moeten uitvoeren worden door alle GGD's op enigerlei wijze...

GGZ

De geestelijke gezondheidszorg (ggz) is, als vakgebied van de gezondheidszorg, een toegepaste wetenschap die zich met de psychische gezondheid van mensen bezighoudt.

Naast onderzoek en studie van deze gezondheid omvat...