Alle termen op een rij in het Regas woordenboek

CJG

Afkorting voor Centrum voor Jeugd en Gezin. Het Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor alle ouders en opvoeders die vragen hebben over de opvoeding, het opgroeien of de gezondheid van hun kind.

Cliëntparticipatie

Clientparticipatie betekent actieve deelname van de client in zijn eigen dossier en/of behandelplan.

CORV

CORV staat voor Collectieve Opdracht Routeervoorziening. Met CORV wordt de formele berichtenstroom tussen het justitiedomein en het gemeentelijk domein, in de justitiële jeugdketen, gedigitaliseerd en geüniformeerd....

Definitie Cliëntvolgsysteem

Een cliëntvolgsysteem is een oplossing waarmee bedrijven in de Zorg en Welzijn gegevens bijhouden over hun cliënten. Het doel van een cliëntvolgsysteem is meestal het huidige of toekomstige zorgproces rondom een cliënt...