Alle termen op een rij in het Regas woordenboek

BergOp

BergOp is een webbased programma voor routine outcome monitoring en praktijk gestuurd effectonderzoek in jeugdzorg en onderwijs ontwikkeld door Praktikon. Inmiddels gebruiken tal van instellingen BergOp om zicht te...

Burgerdossier

Een Burgerdossier is een (beveiligd) dossier waarin de burger al zijn of haar relevante documenten, onderzoeken, aantekeningen, medische informatie in terug kan vinden.

BWM

Afkorting voor Bedrijfsmaatschappelijk Werk.

Definitie Behandelplan

Het behandelplan is een plan waarin een beschrijving en het doel van de behandeling staan. In het behandelplan liggen vast: de behandeldoelen, de wijze waarop deze te bereiken en afspraken over deze behandeling.