Sociaal cultureel werk

ln het sociaal cultureel werk begeleid je de organisatie van activiteiten voor allerlei mensen in wijken, buurten of dorpen die een zwakke sociale of financiële positie hebben in de samenleving. Bijvoorbeeld jongeren, ouderen, allochtonen of mensen die langdurig werkloos zijn.