Pleegzorg

Pleegzorg is een vorm van jeugdhulp voor kinderen tot 18 jaar die tijdelijk of blijvend niet meer thuis kunnen wonen. Pleegzorg wordt geboden aan kinderen die vaak een moeilijke periode achter de rug hebben. Pleegkinderen, hun pleegouders en hun ouders moeten daarom goede hulp en ondersteuning krijgen.