Opbouwwerk (samenlevingsopbouw)

Opbouwwerk richt zich op het verbeteren van de woon- en leefomstandigheden van buurt- en wijkbewoners door onder meer de invloed van deze bewoners te vergroten om dit te bewerkstelligen.