De Jeugdwet gaat over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen. Gemeenten voeren de Jeugdwet uit en zijn vrij in de manier waarop ze dat doen.