iWmo is een standaard die ontwikkeld is om gemeenten en andere betrokken partijen te ondersteunen bij de transitie van AWBZ naar Wmo 2015. iWmo biedt inzicht in de informatiestromen binnen de nieuwe Wmo tussen gemeenten en zorgaanbieders. In het Wmo-berichtenverkeer wisselen partijen informatie uit over de producten en diensten die worden geleverd. Hierbij is het uitgangspunt dat gemeenten beleidsvrijheid hebben in de uitvoering van de Wmo.