Om de gewijzigde informatievoorziening op te vangen, heeft Zorginstituut Nederland samen met alle ketenpartners gewerkt aan iWlz, de nieuwe iStandaard die op termijn AZR vervangt.