Ter ondersteuning heeft Zorginstituut Nederland samen met gemeenten en zorgaanbieders iJw ontwikkeld: een standaard voor informatie-uitwisseling.