Herstelwerk (krachtwerk)

Herstelwerk is een op kracht gerichte, herstel ondersteunende methodiek om kwetsbare mensen te ondersteunen bij het volwaardig mee doen in de samenleving. Inzet is het verhogen van de zelfredzaamheid en het verbeteren van de kwaliteit van leven.

Herstelwerk maakt gebruik van de kracht en mogelijkheden van mensen en de hulpbronnen in de gemeenschap en helpt hen de regie over hun leven te houden of terug te krijgen. Deze methodiek staat ook bekend als Krachtwerk, voor de Vrouwenopvang en als Houvast voor de doelgroep van dak- en thuisloze jongeren.