Eigen Kracht

Eigen kracht is het vermogen van individuen om het leven optimaal vorm te geven en problemen op te lossen of draaglijk te maken. Professionals kunnen de eigen kracht van ouders en verzorgers in de opvoeding van hun kinderen versterken, ook als er sprake is van zware problematiek.