Decentralisatie

Decentralisatie betekent letterlijk 'ont-centraliseren'. Binnen het Sociaal Domein betekent de decentralisatie dat de gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk zijn geworden voor hun inwonende burgers wat betreft jeugdzorg, werk en inkomen en zorg, tevens voor langdurig zieken en ouderen.