De DBC (diagnose behandel combinatie) is een code in de gezondheidszorg die het geheel van een geleverd zorgproduct omschrijft. Een DBC is dus een weergave van alle activiteiten en verrichtingen die een cliënt doorloopt gedurende een vastgestelde periode (voor een chronische aandoening wordt voor deze periode 1 jaar gebruikt).