CORV staat voor Collectieve Opdracht Routeervoorziening. Met CORV wordt de formele berichtenstroom tussen het justitiedomein en het gemeentelijk domein, in de justitiële jeugdketen, gedigitaliseerd en geüniformeerd. CORV is meer dan alleen een infrastructurele voorziening voor gegevensuitwisseling.

CORV wordt ingezet voor de berichtuitwisseling van de vastgestelde berichten ten behoeve van jeugdbescherming en jeugdreclassering tussen het justitiedomein en het gemeentelijk domein. Momenteel zijn voor CORV de volgende processen en berichten in scope:

√    Verzoek tot onderzoek (VTO): indienen van een verzoek tot onderzoek door of namens de gemeente, door het AMHK en door de gecertificeerde instelling, aan de RvdK. Er zijn landelijk circa 12.500 verzoeken op jaarbasis. Het indienen van een VTO zal leiden tot opvolgberichten aan gemeenten: notificaties omtrent intake en onderzoek vanuit de RvdK en notificatie jeugdbeschermingsmaatregel na uitspraak door de rechtbank.

√    Opgelegde jeugdreclassering maatregel: Toezicht en Begeleiding (T&B): deze kunnen worden verstrekt door de RvdK, of opgelegd door de rechtbank. Gemeenten ontvangen hierover een notificatie. Er zijn landelijk circa 12.500 initiaties voor berichten op jaarbasis.

√    Zorgformulier Politie (ZOF): doen van een zorgmelding door de politie aan de door een gemeente aangewezen partij die de toegangsfunctie vervult. Er zijn landelijk circa 50.000 meldingen op jaarbasis.