Het systeem moet niet de beperkende factor zijn

Regas werkt samen met Enver

Enver biedt jeugd- en opvoedhulp aan kinderen en gezinnen. Van hulp aan huis tot dagbehandeling. Van pleegzorg tot kamertraining. Enver is op 1 januari 2018 ontstaan uit een fusie tussen FlexusJeugdplein, Stek Jeugdhulp en TriviumLindenhof.

Flexibel de toekomst tegemoet

Erik van Dinten, manager financïen en ICT bij Enver: “Toen we in 2015 voor REGAS kozen, was ons uitgangspunt: we willen zoveel mogelijk een uniforme werkwijze, dat werkt wel zo makkelijk en overzichtelijk namelijk. In de praktijk weet je dat dit nooit voor 100% gaat lukken, maar met REGAS zijn we een heel eind gekomen. We werken nu met een beperkt aantal workflows voor specifieke hulpvormen in de organisatie. Hoe we dit voor elkaar hebben gekregen? Met hulpverleners en collega’s van de inhoud hebben we gekeken naar het hulpverleningstraject en hoe een workflow er dan uit ziet. Vervolgens hebben we met collega’s van de verantwoording gekeken hoe we beide zo goed mogelijk in elkaar kunnen vlechten, om tevens een betrouwbare output uit het systeem te kunnen halen. Het resultaat is een systeem dat voldoet aan onze verwachtingen, dat aansluit op onze praktijk en dat mee verandert in de toekomst.

Flexibel de toekomst tegemoet. REGAS past hier perfect bij. 

Het opzetten van REGAS was één. Het flexibel kunnen zijn voor veranderingen die altijd plaats zullen vinden in onze sector, op welk niveau dan ook, is een tweede. De doorlopende veranderingen bijvoorbeeld als gevolg van de transitie Jeugdzorg, waardoor gemeenten de regie hebben gekregen in 2015, moeten we telkens de nodige aanpassingen doorvoeren.

Met REGAS is dit mogelijk. Een systeem dat zegt ‘zo moet u werken’ zou niet bij ons passen. Je moet overigens wèl goed kunnen snappen wat er als organisatie op je af komt , wat er gebeurt in de Jeugdzorgsector en hoe je dit vertaalt naar je organisatie en dus ook naar het financiering gedeelte in REGAS. De productie zelf verandert niet zoveel in principe. Dit vergt goede kennis van je proces om REGAS hier op aan te laten sluiten.  

 

Koppelen voor nog meer gemak

REGAS biedt een aantal management informatie tools, maar voor de output maakten wij al gebruik van Qlikview. We hebben dit systeem snel kunnen koppelen met REGAS . Voordeel is dat je niet alleen naar de REGAS-data kijkt maar ook naar de data uit andere bedrijfsapplicaties. We kunnen met een paar klikken de combinaties maken die we zelf willen.

Een volgende stap is REGAS te koppelen met Quli, een platform voor de cliënt en de zorgverlener. We willen het inzetten om de toegankelijkheid van het dossier voor de cliënt te vergroten. Tenslotte is de cliënt eigenaar van zijn/haar dossier. Met de koppeling tussen REGAS en Quli willen we gaan kijken wat wel en niet werkt voor alle partijen in de praktijk. Het online goedkeuren van het hulpverleningsplan, is één van de praktijkvoorbeelden.”

Analyseren, leren en vervolgens adviseren door middel van je data

Waar ligt de meerwaarde voor Enver volgens Erik van Dinten en in alle data die dagelijks wordt vastgelegd? Erik geeft aan dat de meerwaarde de komende jaren bij Enver verder gaat dan het eigenaarschap van de cliënt over zijn/haar dossier en de participatie van de cliënt daar in. “We vinden het belangrijk om de komende jaren in te zetten op leren van onze data die we dagelijks in REGAS registreren, dus te leren van de cliënt en de hulpverlening die we hem/haar bieden. Welke verbanden kunnen we leggen? In welke gebieden komen bepaalde problematieken voor en hoe kunnen we hier specifieke acties en hulp op aan laten sluiten? Collega’s kunnen onderling nóg meer leren van elkaar als je weet wat er waar en bij wie speelt. Specifieke vragen die we daarbij onszelf kunnen stellen zijn: Zijn er verschillen in de waardering van cliënten? Zijn er verschillen in lengte van trajecten? Zijn er cliënten die dezelfde problematiek hebben als toen ze binnen kwamen? Waardoor komt dat dan? Wat gebeurt er van jaar tot jaar? Veel meer analyse dus en vervolgens de gemeente goed adviseren. De data die we hebben en verzamelen in REGAS is leidend daarin. Daar zetten we de komende jaren op in. 

Kortom: Flexibel was en is de eis. Met REGAS kunnen we die flexibiliteit aan. Dat wat je wil, dat kan ook. En als er iets verandert dan doen we de aanpassing makkelijk zelf. REGAS verandert mee. De data spreekt vervolgens voor zichzelf en zorgt voor inzicht en advies”.

Aanbevolen
door Enver

Dashboards

Meten is weten. Daarom zijn er veel overzichtelijke dashboards en rapportagemogelijkheden. Van zorgprofessional tot directieniveau, de rapportage is eenvoudig aan te passen aan jouw specifieke informatiebehoefte.

Meer informatie

Meer cases