Veiligheid van gegevens heeft prioriteit

We voldoen aan de ICT-beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties

Onze klanten werken dag in dag uit met vertrouwelijke gegevens. Voor ons heeft de veiligheid van deze gegevens een hoge prioriteit. REGAS wordt gehost in de cloud, volledig conform ICT-beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties van het Nationaal Cyber Security Centrum van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Alle data in REGAS wordt via SSL versleuteld.

Wij hebben tevens de ISO27001, ISO20000 en ISO9001 certificeringen en het NEN-7510 certificaat. Ook bereiden wij ons voor op de nieuwe AVG-wetgeving die in mei 2018 in werking treedt. 

REGAS is aanpasbaar naar elk proces

Ook als dat regelmatig verandert

E-aanmelding

Cliënten kunnen zich online aanmelden. Ze vullen hun informatie in en onze software slaat de gegevens op. Hulpvragen pak je hierdoor sneller op en de regie blijft deels in handen van cliënt. Leve het internet.

Volledig in te richten

Met REGAS heb jij controle over jouw processen en het beheer van de software. Formulier of vraag aanpassen? Een kwestie van minuten. Wij geloven namelijk dat software zich moet kunnen aanpassen naar de organisatie en haar gebruikers, niet andersom.

Autorisatiestructuur

Per gebruiker kun je de bevoegdheid instellen. Zo kan een cliënt bijvoorbeeld zijn eigen weekverslag schrijven, maar geen toegang hebben tot andere informatie in het dossier.

Tevredenheidsonderzoek

Verstuur je cliënttevredenheidsonderzoek automatisch wanneer jij dat wilt – aan het einde van het dossier of na afloop van een bepaald traject. De resultaten van het onderzoek worden automatisch opgeslagen.

Koppelingen

Natuurlijk maak je ook gebruik van andere administratieve en medische systemen. Het is erg onhandig als deze systemen los van elkaar moeten opereren, daarom koppelen wij ze eenvoudig aan elkaar. Dan zijn de gegevens uitwisselbaar en hoef je niet nodeloos informatie te kopiëren.

Delen van je software-omgeving

Binnen REGAS kun je alle processen en vensters naar eigen smaak inrichten. Tevreden met het resultaat? Deel je omgeving als template met andere organisaties en vice versa. Zo helpen onze gebruikers elkaar, leren we nieuwe dingen en besparen we allemaal een hoop tijd.

Verhalen van anderen

Hoe zijn anderen tot oplossingen gekomen? Laat je inspireren.

Een praktijkvoorbeeld van Combiwel

Mix & matching module rondom vrijwilligers

Een praktijkvoorbeeld van opvangorganisatie Arosa

Een slim overzicht. Zo gedaan.