Regas werkt samen met Neos

Neos biedt direct zorg en onderdak voor mensen in moeilijke omstandigheden. Het biedt ook een veilige plek voor slachtoffers van huiselijk geweld.

hero-header-cases-neos

Ting Yu Chu, bestuurder: "Bij ons gaat het om een optimale ondersteuning van het primaire proces. Wij willen dat alle relevante gegevens van de cliënt worden vastgelegd en doorvertaald: vanaf de start tot het eind van onze hulp die we bieden. Dit betekent vanaf eerste aanmelding tot zijn of haar verblijf in de verschillende locaties en uiteindelijk richting de uitstroom. Het gaat het er om dat het systeem dan zó is ingericht, dat we een gedegen verantwoording kunnen afleggen en dat alles zo wordt vastgelegd dat medewerkers worden ondersteund bij de uitvoering van hun dagelijkse werk.

Het hele trajectplan, de dagrapportages, de conclusies: alles moet in één en hetzelfde systeem tot uiting komen. REGAS voldoet aan die eisen. We formuleren zelf onze vragen en we bepalen ook zelf wanneer we ze stellen. Het is dus onze opmaak, onze opbouw, ons proces.

Wat we vooral zien als voordeel is de flexibiliteit. Alles wat je wilt, kun je maken. Regas is bovendien een mensgerichte organisatie. Ze denken echt mee, geven input en we werken mèt elkaar. Samen kijken we hoe ver we kunnen komen. Dat doen we al ruim acht jaar."

Nieuwe methodieken toegepast

Alle nieuwe methodieken voor de opvang zijn toegepast. Alle hulpverleners worden optimaal ondersteund in hun werkzaamheden, ze registreren alle contacten en hun besteedde tijd in REGAS. Hiermee kan Neos in de informatie voorzien die voor hun financieringsstromen noodzakelijk is. Vanuit REGAS, gekoppeld met Columbus, gaat het zorgadministratie berichtenverkeer automatisch en zijn indicatie en realisatie altijd voorhanden.

Het meer en meer betrekken van de cliënt bij de hulpverlening is een belangrijk kenmerk van de organisatie. Wij helpen Neos zich hierin te onderscheiden in de markt en we zorgen daarmee vooral dat de cliënt de best mogelijke hulpverlening ontvangt.

Klant aan het woord: het resultaat

Ting Yu Chu licht toe: "Onze medewerkers waren gelijk enthousiast over de vernieuwde werkwijze. Het werkproces in nu leidend, REGAS sluit hier op aan. Voorheen was dit andersom.

Medewerkers staan achter de gekozen werkwijze en ze weten waarom bepaalde zaken belangrijk zijn om te registreren. Dat maakt dat er minder fouten gemaakt worden in de registratie.

Denk ik aan REGAS, dan denk ik aan mensen.

We hebben de inrichting van REGAS wel ‘dwingender’ gemaakt en in bepaalde workflows uitgedacht: een stap moet zijn afgerond voordat je verder kunt met de volgende stap. Dat is even wennen, maar uiteindelijk levert dit een betere registratie en dus informatie op.

Het voordeel is dat de hele organisatie nu volgens hetzelfde uniforme proces werkt. Dit maakt het aansturen en onderhoud makkelijker en bovendien is het voor medewerkers ook duidelijk. De cliënt heeft nog maar één plan en dat neemt hij of zij mee zolang Neos hulp biedt."

Ontdek de mogelijkheden voor jouw organisatie

Start het gesprek
CTA-section-placeholder