Waarom zou je ons cliëntvolgsysteem kiezen?

1

Jouw processen

Samen brengen we de processen van jouw organisatie in kaart en richten we het platform volledig in. Van management tot eindgebruiker een oplossing op maat. Starten met een standaardproces is ook mogelijk, dan gaan we direct aan de slag.

2

Jouw systeem

REGAS is flexibel, in te richten naar smaak en integreert optimaal met je huidige systemen. Met overzichtelijke dashboards krijgt iedere gebruiker de informatie die nodig is. Je kunt direct aan de slag.

3

Jouw ontwikkeling

Veranderingen binnen de sector of organisatie? Geen probleem, REGAS verandert met je mee. De flexibiliteit van REGAS zorgt niet alleen voor een goed gebruik vandaag, maar ook in de toekomst.

Overheid

Je stelt de mensen centraal en zelfredzaamheid is het doel. Gezamenlijk op weg naar een duurzaam maatschappelijk antwoord. REGAS heeft een integrale oplossing die je daarbij ondersteunt.

Waarom ons systeem?

Wijkteams zijn het startpunt van de decentralisaties 

De decentralisaties hebben impact op de gemeenten, professionals, vrijwilligers en hulpverlenende organisaties. Iedereen werkt samen en is verantwoordelijk. Vaak zijn de wijkteams het startpunt bij deze nieuwe aanpak. 

Verbinden 

Je werkt makkelijk samen met professionals, vrijwilligers, mantelzorgers en cliënten en je kunt vlot informatie uitwisselen. Dit vraagt om een primair systeem waarbij flexibiliteit en efficiëntie belangrijk zijn. Specifieke wensen of processen? Je past REGAS makkelijk aan. 

Overheid

Regiospecifieke wensen op één platform 

Wanneer verschillende afdelingen met elkaar samenwerken, is het belangrijk dat ze een platform hebben waarop alle informatie samenkomt. REGAS is dat platform. Je maakt er duidelijke afspraken over de behandeling, deelt informatie, dient zorgaanvragen in en communiceert interactief met cliënten. REGAS is flexibel in te richten naar regiospecifieke wensen. Het kan volledig rekening houden met lokale procedures en processen. 

REGAS is aanpasbaar naar elk proces

Ook als dat regelmatig verandert

Koppelingen

Natuurlijk maak je ook gebruik van andere administratieve en medische systemen. Het is erg onhandig als deze systemen los van elkaar moeten opereren, daarom koppelen wij ze eenvoudig aan elkaar. Dan zijn de gegevens uitwisselbaar en hoef je niet nodeloos informatie te kopiëren.

Cliëntnetwerk

Met REGAS breng je het volledige zorgnetwerk van de cliënt in kaart. Zo win je tijd en werk je doeltreffend, zonder ellenlange zoektochten naar contactpersonen.

Autorisatiestructuur

Per gebruiker kun je de bevoegdheid instellen. Zo kan een cliënt bijvoorbeeld zijn eigen weekverslag schrijven, maar geen toegang hebben tot andere informatie in het dossier.

Dossiervorming

Altijd en overal toegang tot belangrijke informatie – met REGAS kan het. Binnen de software registreer je iedere stap in het zorgproces, en helpt het bij de uitvoering van activiteiten. Het resultaat? Inzicht en overzicht in het dossier voor iedereen.

Activiteitenregistratie

Met REGAS leg je iedere activiteit vast in een overzichtelijk dossier. Omdat de software flexibel is, pas je het gemakkelijk aan op specifieke situaties.

Dashboards

Meten is weten. Daarom zijn er veel overzichtelijke dashboards en rapportagemogelijkheden. Van zorgprofessional tot directieniveau, de rapportage is eenvoudig aan te passen aan jouw specifieke informatiebehoefte.

Verhalen van anderen

Wijkteams staan aan de basis van veel hulp- en zorgtrajecten. Ze werken samen en met de hulp van REGAS hebben gemeenten, cliënten en professionals korte lijntjes met elkaar. Lees hier hoe we dat doen.

Het verhaal van Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk

Registratiesysteem? Zie het als zaakvolgsysteem

Een praktijkvoorbeeld van Combiwel

Mix & matching module rondom vrijwilligers

Een praktijkvoorbeeld van Puur Zuid

Sturings- en managementinformatie simpel inzichtelijk

Blog

Het meest recente nieuws, interviews en interessante bronnen en meer voor zorg & welzijnsorganisaties.