Waarom zou je ons cliëntvolgsysteem kiezen?

1

Jouw processen

Samen brengen we de processen van jouw organisatie in kaart en richten we het platform volledig in. Van management tot eindgebruiker een oplossing op maat. Starten met een standaardproces is ook mogelijk, dan gaan we direct aan de slag.

2

Jouw systeem

REGAS is flexibel, in te richten naar smaak en integreert optimaal met je huidige systemen. Met overzichtelijke dashboards krijgt iedere gebruiker de informatie die nodig is. Je kunt direct aan de slag.

3

Jouw ontwikkeling

Veranderingen binnen de sector of organisatie? Geen probleem, REGAS verandert met je mee. De flexibiliteit van REGAS zorgt niet alleen voor een goed gebruik vandaag, maar ook in de toekomst.

Maatschappelijke Opvang & Vrouwenopvang

Maatschappelijke Opvang is een tussenstop, geen eindstation. Je streeft ernaar om mensen weer te laten participeren in de samenleving. Daar ga je voor. REGAS helpt je met het bereiken van dit doel.

Waarom ons systeem?

Preventie, participatie en zelfredzaamheid

Een plek in de opvang is een tussenstop. Het einddoel is meedoen in de samenleving. Zelfredzaamheid is het speerpunt en de nadruk ligt op preventie. Door de decentralisatie zijn Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang (MOVO) op lokaal niveau anders gaan werken. REGAS sluit aan op deze nieuwe uitdagingen. 

Samenwerken naar participatie 

MOVO levert tegenwoordig steeds meer maatwerk. Om dit te doen moet je goed samenwerken, ook in het dossier. Ambulante hulpverlening en het gebruik van alarmeringssystemen bij het bestrijden van huiselijk geweld zijn hier goede voorbeelden van. Via online hulpverlening geef je bijvoorbeeld laagdrempelige adviezen om de situatie te verbeteren. Met REGAS maak je deze oplossing op maat, of je koppelt REGAS aan bestaande applicaties die je hierbij helpen. 

Maatschappelijke Opvang & Vrouwenopvang

Ondersteuning vaste methodieken 

Binnen MOVO bestaan vaste methodieken. Deze methodieken zijn in REGAS ingericht zodat ze naadloos aansluiten op al je processen. Het achtfasenmodel en kracht- en herstelwerk kun je zo bijvoorbeeld makkelijk binnen REGAS volgen. 

Financieringsvormen 

Ook aan de verschillende financieringsvormen is gedacht. iWlz, iWmo en andere vormen binnen MOVO zijn verwerkt in het systeem. REGAS verwerkt de data en zorgt voor een goede afhandeling van het berichtenverkeer tussen je organisatie en de gemeenten – managementrapportages zijn hier onderdeel van. We ondersteunen hulpverleners in de breedte zodat zij zich meer kunnen richten op hun cliënten. 

REGAS is aanpasbaar naar elk proces

Ook als dat regelmatig verandert

Workflow

Jij bepaalt wat in het registratieproces moet worden opgenomen. Omdat REGAS naadloos aansluit op jouw manier van werken, is cliëntregistratie ineens makkelijk en efficiënt. Zo houd je tijd over voor echte zorg.

Autorisatiestructuur

Per gebruiker kun je de bevoegdheid instellen. Zo kan een cliënt bijvoorbeeld zijn eigen weekverslag schrijven, maar geen toegang hebben tot andere informatie in het dossier.

Dashboards

Meten is weten. Daarom zijn er veel overzichtelijke dashboards en rapportagemogelijkheden. Van zorgprofessional tot directieniveau, de rapportage is eenvoudig aan te passen aan jouw specifieke informatiebehoefte.

Veiligheid

Je gegevens zijn bij ons goed beveiligd. REGAS voldoet aan de belangrijkste veiligheidsnormen voor webapplicaties en ook in onze serviceafspraken speelt veiligheid een grote rol.

Offline werken

Registratieformulieren kunt u offline inladen, bewerken en later automatisch synchroniseren. Zo legt u afspraken altijd vast en bent u niet afhankelijk van het internet. Dat scheelt een hoop gehannes.

Procesbewaking

Van deadlines tot doorlooptijden: REGAS bewaakt en waarborgt je belangrijkste processen op basis van geregistreerde data. Met een sms- of e-mailnotificatie zorgen we er bijvoorbeeld voor dat ingeplande evaluatiegesprekken daadwerkelijk plaatsvinden.

Verhalen van anderen

Nergens vind je meer dynamiek dan bij Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang. In een bruisende omgeving zetten onze klanten in op participatie. Lees hier hoe ze dit doen.

Blog

Het meest recente nieuws, interviews en interessante bronnen en meer voor zorg & welzijnsorganisaties.