Waarom zou je ons cliëntvolgsysteem kiezen?

1

Jouw processen

Samen brengen we de processen van jouw organisatie in kaart en richten we het platform volledig in. Van management tot eindgebruiker een oplossing op maat. Starten met een standaardproces is ook mogelijk, dan gaan we direct aan de slag.

2

Jouw systeem

REGAS is flexibel, in te richten naar smaak en integreert optimaal met je huidige systemen. Met overzichtelijke dashboards krijgt iedere gebruiker de informatie die nodig is. Je kunt direct aan de slag.

3

Jouw ontwikkeling

Veranderingen binnen de sector of organisatie? Geen probleem, REGAS verandert met je mee. De flexibiliteit van REGAS zorgt niet alleen voor een goed gebruik vandaag, maar ook in de toekomst.

Jeugdzorg

Iedere dag zet jij je in voor de jeugd. Veel cliënten en nog meer taken – REGAS kan je hierbij ondersteunen.

Waarom ons systeem?

Eén gezin, één plan, één regisseur 

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor Jeugdzorg. Ze zetten in op preventie. De eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden van de jeugd, hun ouders en het sociale netwerk zijn de belangrijkste doelen van deze transitie.    

Zo efficiënt mogelijk registreren 

Registreren moet zo efficiënt mogelijk. Er is veel veranderd in de hulpverleningsprocessen en zorginformatiesystemen – hier moet je goed op anticiperen. Je hebt meer ruimte gekregen om optimale zorg te bieden en daardoor ook meer behoefte aan een snelle informatie-uitwisseling. Zo word je optimaal ondersteund in de begeleiding van je cliënten.  

Optimale informatie uitwisseling 

REGAS automatiseert terugkomende acties en bewaakt cruciale onderdelen in het proces. Het levert een inzichtelijke werkstructuur die naadloos aansluit op je primaire processen. Met deze makkelijke manier van werken kun je efficiënt informatie uitwisselen en samen met andere betrokkenen je doelen behalen. Omdat REGAS de systemen van alle betrokkenen aan elkaar kan koppelen, heb je altijd de juiste informatie bij de hand. 

Jeugdzorg

De cliënt heeft de regie 

Je cliënt kan gedeeltes van zijn dossier inzien en wijzigen. Hij of zij heeft hiervoor een eigen account met een eigen bevoegdheid. Wel zo makkelijk en efficiënt. 

Online hulp

Online hulpverlening wordt steeds belangrijker voor jeugdzorginstellingen. Of het nou gaat om directe hulp aan de cliënt of ondersteuning aan pleegouders, REGAS heeft de oplossing. iJW en andere financieringsstromen? Ook die regel je binnen REGAS

REGAS is aanpasbaar naar elk proces

Ook als dat regelmatig verandert

Online hulpverlening

Cliënten kun je ook online helpen. Chat bijvoorbeeld met ze of stuur instructies. De wereld verandert, en met online zorg verander je mee. Aan jou de uitdaging om het persoonlijk te houden.

Eén toegankelijk portaal voor iedereen

Iedereen maakt gebruik van hetzelfde portaal om informatie in te zien of uit te wisselen. Niet iedereen ziet hetzelfde: de informatie spitst zich toe op de specifieke wensen en bevoegdheden van de gebruiker.

Dossiervorming

Altijd en overal toegang tot belangrijke informatie – met REGAS kan het. Binnen de software registreer je iedere stap in het zorgproces, en helpt het bij de uitvoering van activiteiten. Het resultaat? Inzicht en overzicht in het dossier voor iedereen.

Zorgadministratie

In REGAS verwerk je het gehele zorgproces, van registratie tot declaratie. WMO-, WIZ- en JW-berichten worden automatisch opgeslagen en doorgestuurd naar de betrokken partijen.

Tijdregistratie

Tijdregistratie doe je direct in het dossier. Zo krijg je een duidelijk overzicht van al je werkzaamheden – cliëntgebonden of juist niet.

Offline werken

Registratieformulieren kunt u offline inladen, bewerken en later automatisch synchroniseren. Zo legt u afspraken altijd vast en bent u niet afhankelijk van het internet. Dat scheelt een hoop gehannes.

Verhalen van anderen

Door transities en decentralisatie is er veel veranderd in de jeugdzorg. Je moet efficiënter informatie uitwisselen. Hoe doe je dat? Lees hier over de oplossingen van REGAS.

Jeugd- en opvoedorganisatie Enver

Een uniforme werkwijze die aansluit op de praktijk

Blog

Het meest recente nieuws, interviews en interessante bronnen en meer voor zorg & welzijnsorganisaties.