Dossiervorming als basis voor een optimale ondersteuning

Aangesloten op de praktijk

Het digitale cliëntdossier staat centraal. Hierin sla je eenvoudig de gegevens van de cliënt op – van persoonlijke informatie tot zorginhoudelijke gegevens. Iedere betrokkene heeft zo op ieder moment inzicht in het dossier.

Geen administratie is compleet zonder een goed casemanagementsysteem. REGAS maakt dossiers inzichtelijk en helpt bij het uitvoeren van activiteiten. Moeten activiteiten bijvoorbeeld in een specifieke volgorde worden uitgevoerd? REGAS helpt je door het toepassen van workflowmanagement.

REGAS is aanpasbaar naar elk proces

Ook als dat regelmatig verandert

Workflow

Jij bepaalt wat in het registratieproces moet worden opgenomen. Omdat REGAS naadloos aansluit op jouw manier van werken, is cliëntregistratie ineens makkelijk en efficiënt. Zo houd je tijd over voor echte zorg.

Procesbewaking

Van deadlines tot doorlooptijden: REGAS bewaakt en waarborgt je belangrijkste processen op basis van geregistreerde data. Met een sms- of e-mailnotificatie zorgen we er bijvoorbeeld voor dat ingeplande evaluatiegesprekken daadwerkelijk plaatsvinden.

Alerts

Het instellen van alerts maakt je werk een stuk simpeler. Stuur cliënten automatisch een herinneringssms en verlaag zo je no-showpercentage. Zo zit je nooit tegenover een lege stoel tijdens de intake.

Tijdregistratie

Tijdregistratie doe je direct in het dossier. Zo krijg je een duidelijk overzicht van al je werkzaamheden – cliëntgebonden of juist niet.

Online hulpverlening

Cliënten kun je ook online helpen. Chat bijvoorbeeld met ze of stuur instructies. De wereld verandert, en met online zorg verander je mee. Aan jou de uitdaging om het persoonlijk te houden.

Zorgadministratie

In REGAS verwerk je het gehele zorgproces, van registratie tot declaratie. WMO-, WIZ- en JW-berichten worden automatisch opgeslagen en doorgestuurd naar de betrokken partijen.

Verhalen van anderen

Hoe zijn anderen tot oplossingen gekomen? Laat je inspireren.