Privacy- en cookieverklaring

INLEIDING

Via de website Regas Nederland B.V. (www.regas.nl) worden persoonsgegevens verwerkt. Regas Nederland B.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Regas Nederland B.V. is de Verwerkingsverantwoordelijke van deze gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 13-11-2018 om 11:00 uur.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Bij het gebruiken van onze website vragen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Functie
 • Geslacht
 • Bankrekeningnummer

Uw voornaam en achternaam worden gebruikt om uw gebruikerservaring te personaliseren. Uw e-mailadres gebruiken wij om informatie die u via onze website aanvraagt naar u toe te kunnen sturen. Uw telefoonnummer kan gebruikt worden om contact met u op te nemen naar aanleiding van aangevraagde informatie via onze website. Uw bedrijfsnaam en functie gebruiken we om informatie beter af te stemmen op uw situatie. Sommige van deze gegevens zijn verplicht om in te vullen, bijvoorbeeld uw e-mailadres. Uw bankrekeningnummer vragen wij alleen als u klant bij ons bent en u via automatische incasso wilt betalen.

CONTACTFORMULIER EN NIEUWSBRIEF

Wij bieden via website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw verzoek te honoreren. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als de aard van het verzoek en de situatie vereist voor de volledige beantwoording en/of afhandeling daarvan. Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees.

LOCATIEGEGEVENS

Als dat nodig is voor de dienst, kunnen wij locatiegegevens (GPS) van u verzamelen. Hiervoor wordt op het moment zelf uw toestemming gevraagd. Tevens kunnen deze (locatie) gegevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. Wij hebben hier geen invloed op. Wij raden u aan de relevante privacy verklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder.

PUBLICATIE

Wij publiceren uw persoonsgegevens niet buiten de holding Regas Nederland B.V.

VERSTREKKING AAN DERDEN

Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor de afhandeling van een aanvraag of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

COOKIES

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer (optimaal) werkt.

HUBSPOT

Wij gebruiken Hubspot om bij te houden hoe bezoekers op onze website terecht komen en welke pagina’s zij bezoeken. Ook gebruiken wij Hubspot om aanvullende informatie over u te verzamelen. De wet noemt dit profilering. Wij doen dit om u relevantere informatie te kunnen tonen en u zo een betere gebruikerservaring te kunnen bieden.

Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Hubspot gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Hubspot moet altijd voldoen aan de Europese privacywet.

Verder hebben wij Hubspot niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten,

GOOGLE

Wij gebruiken het webanalysepakket Google Analytics om gegevens te verzamelen over het gebruik van onze website. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren. De data die Google Analytics verzameld wordt maximaal 26 maanden bewaard. Dit doen wij om de gegevens van twee verschillende jaren te vergelijken zodat we de website kunnen verbeteren om u een betere gebruikerservaring te kunnen bieden. 

BEVEILIGING 

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Voor meer informatie omtrent ons beveiligingsbeleid kunt u contact met ons opnemen.

BEWAARTERMIJNEN

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om de gevraagde service te kunnen verlenen, om onze dienstverlening te verbeteren of wanneer een verzoek tot vernietiging plaats vindt. Daarna worden ze vernietigd of geanonimiseerd. Voor informatie over exacte bewaartermijnen per categorie, kunt u contact met ons opnemen.

WEBSITES VAN DERDEN

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

INZAGE EN WIJZIGEN VAN UW GEGEVENS

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

CONTACTGEGEVENS

Regas Nederland B.V.
Houttuinlaan 14a
3447 GM Woerden
info@regas..nl