Met één druk op de knop het hele netwerk in kaart

Communicatie vanuit het netwerk

Een groot netwerk raakt snel onoverzichtelijk. REGAS biedt uitkomst door het netwerk visueel weer te geven, zodat iedere connectie aan de gebruiker gepresenteerd wordt. Vanzelfsprekend is contact opnemen met personen binnen het netwerk mogelijk via e-mail, sms of telefoon. Geautomatiseerd vragenlijsten versturen? Ook dat is geen probleem.

Een inzichtelijk netwerk zorgt ervoor dat betrokkenen zeer snel en effectief benaderd kunnen worden. Als er een wijziging plaatsvindt binnen een registratie in REGAS, wijzigen het netwerk, de betrokken organisaties en derden automatisch mee. Wel zo handig.

REGAS is aanpasbaar naar elk proces

Ook als dat regelmatig verandert

Veiligheid

Je gegevens zijn bij ons goed beveiligd. REGAS voldoet aan de belangrijkste veiligheidsnormen voor webapplicaties en ook in onze serviceafspraken speelt veiligheid een grote rol.

E-aanmelding

Cliënten kunnen zich online aanmelden. Ze vullen hun informatie in en onze software slaat de gegevens op. Hulpvragen pak je hierdoor sneller op en de regie blijft deels in handen van cliënt. Leve het internet.

Volledig in te richten

Met REGAS heb jij controle over jouw processen en het beheer van de software. Formulier of vraag aanpassen? Een kwestie van minuten. Wij geloven namelijk dat software zich moet kunnen aanpassen naar de organisatie en haar gebruikers, niet andersom.

Autorisatiestructuur

Per gebruiker kun je de bevoegdheid instellen. Zo kan een cliënt bijvoorbeeld zijn eigen weekverslag schrijven, maar geen toegang hebben tot andere informatie in het dossier.

Tevredenheidsonderzoek

Verstuur je cliënttevredenheidsonderzoek automatisch wanneer jij dat wilt – aan het einde van het dossier of na afloop van een bepaald traject. De resultaten van het onderzoek worden automatisch opgeslagen.

Koppelingen

Natuurlijk maak je ook gebruik van andere administratieve en medische systemen. Het is erg onhandig als deze systemen los van elkaar moeten opereren, daarom koppelen wij ze eenvoudig aan elkaar. Dan zijn de gegevens uitwisselbaar en hoef je niet nodeloos informatie te kopiëren.

Verhalen van anderen

Hoe zijn anderen tot oplossingen gekomen? Laat je inspireren.

Opvangorganisatie De Binnenvest

Hoe kunnen we nog meer voordeel uit REGAS halen?

Het verhaal van Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk

Registratiesysteem? Zie het als zaakvolgsysteem

Een praktijkvoorbeeld van Puur Zuid

Sturings- en managementinformatie simpel inzichtelijk