REGAS Veilig Thuis Module: uitdagende implementaties een succes

5 min read - published on april 4, 2017

VT knipsel website_klein.pngSinds januari 2015 zijn elf Veilig Thuis (VT) regio's voorzien van veilig thuis software door het gebruik van REGAS. Met de REGAS Veilig Thuis Module kozen zij voor een veilig en flexibel ECD voor hun sector. Veel van de implementaties verliepen niet altijd ‘volgens het boekje’. Hoewel er eind 2014 geen gebrek aan documentatie was – Landelijk Programma van Eisen, Handelingsprotocol, Informatieprotocol en later het Triage instrument – bleek de vertaling naar de inrichting van REGAS geen sinecure.

Veilig Thuis was een nieuwe organisatievorm én -proces. Niet alleen voor de klanten, maar ook voor ons. Het bijbehorende handelingsprotocol - ‘bedacht in Den Haag’ hoorden we veel in het begin- werd veel bediscussieerd en de interpretaties ervan liepen uiteen. Op basis van de landelijke documentatie hebben we een ‘blauwdruk inrichting’ gecreëerd en deze vervolgens ‘regio specifiek’ ingericht en geïmplementeerd. Het grote voordeel van REGAS om inrichting aan te kunnen passen naar eigen werkprocessen werd hierdoor wederom duidelijk.
Het inrichten zelf per regio bracht alsnog enige uitdagingen met zich mee. De omstandigheden voor de meeste VT regio’s waren (nog) niet ideaal. Naast het feit dat het een race tegen de klok was, moesten regionale afspraken met ketenpartners vaak nog gemaakt worden. Voor het beschrijven van eigen werkprocessen was al helemaal geen tijd. Op een ad hoc basis werden de AMK en SHG organisaties, met ieder hun eigen cultuur en werkwijze, samengevoegd.

Gelukkig zijn onze VT klanten inmiddels voortvarend aan de slag met REGAS. Werkprocessen beginnen in te slijten en REGAS wordt hier verder op aangepast. Ook de landelijke organisatie voor VT meldpunten wordt steeds beter. Gestelde eisen vanuit de gemeenten beginnen duidelijk(er) te worden en de eigen informatiebehoeften vanuit de VT’s worden helder.
Wij dragen ons steentje bij door middel van het organiseren van gebruikersgroep sessies bijvoorbeeld. Zo delen we kennis met elkaar en kunnen we zo goed mogelijk inspelen op (landelijke) behoeften. Binnenkort volgt een nieuw Informatieprotocol, hetgeen zijn doorwerking heeft in de diverse CBS (controle)rapportages binnen REGAS. Daarnaast staan onder meer de uitwerking van het sociogram, een nieuwe taakfunctionaliteit en dashboards voor 2017 op de agenda! Met veel plezier vervolg ik dan ook de ingezette samenwerking met onze VT klanten

Bart Baars
Sectormanager Veilig Thuis

 

Lonneke Koelemaij