Van dynamisch naar Agile testing

3 min read - published on november 17, 2016

Scrumteams en automationtools

Het afgelopen jaar hebben we veel energie gestoken in het Agile maken van onze organisatie. Na een jaar kunnen we stellen dat het z’n vruchten afwerpt en dat we vele voordelen ondervinden van deze manier van werken. Ook onze testafdeling heeft niet stil gezeten.

Hoe het was..test1.jpg
Ruim een jaar geleden werd REGAS nog (grotendeels) ontwikkeld volgens de waterval methodiek. Elke release moest worden afgerond, voordat het testen van start kon gaan. De testafdeling was hierdoor een groot gedeelte van de ontwikkelperiode bezig met het opstellen van testscripts en het handmatig testen. En wat is testen nu eigenlijk?
Het testen van software is het vaststellen in hoeverre de software aan de eisen voldoet. Hierbij is het van belang te weten wat er getest gaat worden (het testobject), de eisen, (de testbasis), wanneer er getest gaat worden en hoe er getest gaat worden (methode).

Hoe het nu gaat: Agile testen
Met de intrede van het Agile werken en de toepassing van de Scrum methodiek is het testen veranderd. Een belangrijk verschil is dat testing nu integraal onderdeel uitmaakt van het ontwikkelteam. Hierdoor zijn zij nauw betrokken bij het opstellen van de zgn. ‘use cases’ en helpen ze mee met het beschrijven van de backlog. Alle teamleden krijgen zo een goed beeld van wát en hoe er precies getest moet worden. De betrokkenheid en de samenwerking binnen de teams is dan ook enorm gestegen en levert elke dag voordelen op voor de doorontwikkeling van onze software.
Een ander groot verschil is dat we een voornaam deel van het testwerk tegenwoordig geautomatiseerd doen met behulp van diverse test automation tools. Tijdens de uitrol van het Agile werken hebben onze verschillende Scrumteams het geautomatiseerd regressietesten van REGAS geleidelijk aan geïmplementeerd en geborgd.

Lonneke Koelemaij