Trajekt en REGAS BOS

4 min read - published on juli 14, 2014

Trajekt biedt als brede welzijnsorganisatie een flink aantal diensten aan voor de regio Maastricht en het Heuvelland. Van medio tot eind 2013 is het REGAS-implementatietraject door Wim Knaap van P3Plus begeleid. Vanaf 1 januari 2014 wordt door alle medewerkers zowel inhoudelijk als tijd geschreven in REGAS 5. REGAS 5 wordt door alle agogisch medewerkers gebruikt om te registreren, van het bijhouden van de dossiers voor het (school)maatschappelijk werk, tot informatie- en adviesvragen, vrijwilligersinitiatieven en vragen met betrekking tot opvoedingsproblematieken.

Naast de standaardrapportages en een 5-tal specifieke REGAS rapportages is door één van onze medewerkers samen met Ira Bongers, controller bij Trajekt, ook een start gemaakt met REGAS BOS, het Beslissing Ondersteunend Systeem van REGAS 5. Met een duidelijke beschrijving van de informatiebehoefte, gebaseerd op de indicatoren die met opdrachtgevers zijn afgesproken, is een aantal dashboards ontwikkeld voor (School) Maatschappelijk Werk, Maatschappelijke Participatie en Informatie en Advies. Voor de overige werksoorten en diensten worden gaandeweg soortgelijke dashboards ontwikkeld. De dashboards worden gebruikt om de inzet van Trajekt in het sociaal domein aan opdrachtgevers (zijnde vooral de gemeenten in Maastricht en het Heuvelland) te verantwoorden en de inhoudelijke rapportages te ondersteunen met cijfermateriaal. De dashboards geven een uitgebreid overzicht over en inzicht in de verschillende afgesproken prestaties (indicatoren) van Trajekt. Ieder dashboard bevat tabellen die de gewenste informatie toont, gefilterd op variabelen jaar, kwartaal, maand en gemeente. Deze filters kunnen door de gebruiker, aan wie het dashboard is toegewezen, zelf worden opgegeven waardoor in het rapport direct de actuele waarden worden weergegeven. Volgens Ira Bongers wordt er erg enthousiast gereageerd vanuit de organisatie zelf en ook van externe partners op de getoonde dashboards.

Klik op onderstaande afbeelding voor een voorbeeld.

TRAJEKT NIEUWSBRIEF

In deze afbeelding zijn de getallen onleesbaar gemaakt.

 


 

admin