3 artikelen, veel leesplezier

Stimenz verlengt haar contract met regas met drie jaar

Goed nieuws! Per april 2019 heeft Stimenz haar contract met regas met drie jaar verlengd.

Registreren van groepsactiviteiten en producten voor organisaties in de Welzijn

Fotolia_10293046_M

Registreren - zorgmedewerkers hebben er over het algemeen een hartgrondige hekel aan. Dat geldt voor medewerkers in allerlei sectoren, maar in het bijzonder voor medewerkers in de Welzijnssector. Want waar je in de sector Jeugdzorg een intake hebt waar de medewerker en cliënt tegenover elkaar zitten en de medewerker registreert, is dat in de Welzijn anders. Stel: je wilt 8 weken lang, iedere week een groepsactiviteit organiseren voor 20 personen. Hoe pak je dat aan? Ga je iedere week alle 20 personen registeren? En wat registreer je dan? Is dat alleen voornaam en achternaam, of ook leeftijd, adres etc.? Als je in de Welzijn werkt, dan weet je: daar is geen beginnen aan. Je bent bijna meer tijd bezig met registreren dan met je kerntaken. Gelukkig heeft Regas hier een oplossing voor. In deze blog vertellen we je er meer over.

Effectieve en kwalitatieve hulpverlening, in de Welzijn

De vraag van gemeenten aan welzijnsorganisaties, om aan te tonen wat het effect is van de hulp die zij bieden, is flink gegroeid. Het gaat al lang niet meer om de kwantiteit, maar ook om de kwaliteit van de geleverde zorg. Uitgebreide rapportages zijn nodig en of u als Welzijnsorganisatie deze ‘even’ op wilt hoesten. Terwijl uw hulpverleners nog steeds het liefst weinig tot niets willen registreren en zich willen focussen op de cliënt. Vraagt uw gemeente ook steeds meer om aan te tonen wat het effect is van uw verleende hulp? U bent echt niet de enige in de sector Welzijn met deze uitdagingen.

Ook de budgetten vergen aandacht en opvolging; steeds meer doen met minder, dat vraagt om nóg efficiënter werken. Het aangaan van samenwerkingen is één van de richtingen die u waarschijnlijk al heeft gekozen om dit te realiseren. De wijkteams zijn hier een goed voorbeeld van. Met onze oplossing ondersteunen we deze samenwerkingen, maar ook de individuele acties rondom de cliënt. Vervolgens zorgen we voor verbinding en overzicht door het creëren van o.a. dashboards die gebaseerd zijn op de registratie van het team, maar óók die van de cliënt en andere betrokkenen.

Hoe blijf je je onderscheiden en toch de kwaliteit van zorg leveren?

Elk proces in een (welzijns)organisatie loopt overal toch net even anders. Waar kun je het proces optimaliseren, de hulpverlener nog beter ondersteunen en dus snelheid brengen in je registraties, zonder kwaliteit te verliezen en efficiënt te blijven werken? Door het realiseren van een online aanmelding of het bieden van online hulpverlening bijvoorbeeld. Een cliënt bepaalt zelf wanneer hij/zij dit doet, en vult een set van data in. De hulpverlener hoeft nog niets te doen, maar je kunt wel aantonen hoeveel online (informatie)vragen er zijn geweest. Het participeren van de cliënt in zijn of haar dossier is een ander voorbeeld. Hij of zij stelt zelf een eigen plan van aanpak op, beschrijft doelen of schrijft een weekverslag. Echt zelf aan het roer dus.