2 artikelen, veel leesplezier

3 Belangrijke trends in de Opvangsector

Expressions-10.jpg

De Opvangsector is continu onderhevig aan veranderingen. De decentralisatie van de zorg in 2015 speelt hier een belangrijke rol in. De gemeenten zijn verantwoordelijk geworden voor de maatschappelijke ondersteuning. In plaats van een jaarlijks budget heb je als opvangorganisatie te maken gekregen met declaraties volgens de verschillende financieringsstromen. Als opvangorganisatie is het belangrijk om tijdig en adequaat in te spelen op trends en ontwikkelingen. In deze blog zetten we drie belangrijke trends in de Opvangsector voor je op een rij.

REGAS iWmo: elektronisch berichtenverkeer met gemeente

Vanaf 1 januari 2015 staat iWmo 1.0 ter beschikking van ketenpartners binnen de Wmo. De iWmo-standaard ondersteunt de elektronische uitwisseling van gegevens tussen gemeenten en zorgaanbieders onder de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning. De standaard bestaat uit landelijke afspraken over techniek en taal voor de communicatie tussen aanbieders en gemeenten. Het gaat hierbij om:

√    de toewijzing van de ondersteuning

√    de start van de ondersteuning

√    eventuele mutatie of beëindiging van de ondersteuning

√    de declaratie over de geleverde ondersteuning


In het Wmo-berichtenverkeer wisselen partijen informatie uit over de producten en diensten die worden geleverd. Hierbij is het uitgangspunt dat gemeenten beleidsvrijheid hebben in de uitvoering van de Wmo. De iWmo-standaard is daarvoor een ondersteunend instrument.