4 artikelen, veel leesplezier

Hoe mobiel werk jij eigenlijk?

Je bent op bezoek bij een cliënt, maar voordat je uit de auto stapt wil je zijn dossier nog één keer checken. Je pakt je telefoon erbij, en navigeert naar de pagina van jouw ECD.

Klik jij ook door je werkdag heen?

*klik* 

De wind in de zeilen bij Jeugdzorg Vlaanderen

zeilen

Na de succesvolle implementaties in 2014 bij de Belgische jeugdzorg organisaties Ter Loke en Sporen, zijn ondertussen verschillende jeugdzorg organisaties mee op de Regas kar gesprongen. Een bijzonder project dat eruit springt zijn de vier Centra Integrale Gezinszorg (CIG). Deze organisaties Ten anker, De Stobbe, De Zeshoek en De Merode hebben gezamenlijk gekozen voor REGAS. Zij staan voor de uitdaging om hun specifieke processen binnen het kader van Jeugdzorg Vlaanderen te integreren met de reguliere jeugdzorgwerking. REGAS ondersteunt bij deze uitdaging. Specifieke keuzes van deze organisaties vertalen we naar inrichting en functionaliteit. 

Een belangrijke wens bij de implementatie van REGAS is dat iedere CIG afzonderlijk de specifieke kenmerken van hun gezinswerking behoudt. Daarnaast willen de vier organisaties, met behoud van hun eigen inrichting en cultuur, de gemene deler in hun processen vertalen naar REGAS. Dit voorkomt het meerdere malen uitvinden van hetzelfde wiel. Met dit uitgangspunt bespreekt men de logboekrapportage, de urendeclaratie en de kwartaalrapporten, de face to face registraties en uiteraard de BINC (beleid in cijfers). Het mooie aan REGAS is dat dankzij bijvoorbeeld de zogenaamde ‘referentie-velden', meerdere specifieke inrichtingen toch één uniform rapport genereren. Registratie vindt plaats op één plek in het dossier en wordt (her)gebruikt in andere formulieren en rapporten in REGAS.

Aanleveren gegevens WMO en Jeugdwet

Per 1 januari 2015 zijn de taken van de gemeenten verder uitgebreid door wijzigingen in de WMO en de nieuwe Jeugdwet. Dit zijn taken, waarbij onze klanten een belangrijke rol vervullen in de uitvoering en waarover zij regelmatig rapporteren aan de gemeente als opdrachtgever.

Maar welke gegevens bent u nu verplicht aan te leveren en welke niet? Wat betekent het 'Informatieprotocol Beleidsinformatie Jeugd' en het 'Aanleverprotocol Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein 2015' voor u?

Allereerst is iedere aanbieder natuurlijk gehouden aan de afspraken die zij individueel met de gemeente(n) maakt over de periodieke aanlevering van gegevens. Het is dan ook uw eigen verantwoordelijkheid te voorzien in de tijdige, juiste en volledige registratie van de gegevens en de aanlevering daarvan.