REGAS Veilig Thuis module

1 min read - published on september 25, 2014

Zoals u wellicht heeft vernomen worden op 1 januari a.s. het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) samengevoegd. Beide gaan verder onder de nieuwe naam Veilig Thuis.

De gemeenten zijn per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de organisatie van Veilig Thuis. Dit sluit namelijk aan bij de decentralisaties in het Sociaal Domein en de aanpak van de gemeenten richting één gezin en één plan. Meldingen en vragen van burgers maar ook professionals over huiselijk geweld en kindermishandeling komen dus op één punt terecht.

Mede vanwege onze jarenlange kennis en ervaring op het gebied van de SHG’s verzorgen wij op een efficiënte en snelle manier een oplossing door middel van onze REGAS Veilig Thuis Module. Hierdoor bent u verzekerd van volledige ondersteuning van en kwalitatieve informatievoorziening rondom de primaire processen en gerelateerde activiteiten van Veilig Thuis, voor de professionals en de cliënt.


admin