REGAS Request

4 min read - published on november 12, 2015

Doorontwikkeling dankzij onze klanten

In de doorontwikkeling van de functionaliteiten van REGAS hebben we altijd rekening gehouden met wat er speelt in de markt en dus bij onze klanten. Eigenlijk heel logisch, want we willen natuurlijk dat onze diensten naadloos aansluiten bij waar de gebruikers van REGAS dagelijks mee bezig zijn. De input voor de doorontwikkeling van onze software komt via verschillende kanalen binnen. Zo hebben we te maken met alles wat speelt in de markt en specifieke branches, met de wet- en regelgeving in die branche en kijken we naar wat onze concurrenten doen. Uiteraard hebben we ook onze eigen visie op onze producten, diensten en techniek die we daarvoor inzetten. Een zeer belangrijke factor voor de doorontwikkeling van onze diensten en producten is de input van onze klanten. Zij werken immers dagelijks met REGAS en weten ons al jaren te vinden om hun feedback en hun specifieke wensen aan ons kenbaar te maken. 

We lossen de wensen op

De afgelopen jaren hebben onze klanten via ons supportsysteem hun wensen kenbaar gemaakt. De eerste officiële wens werd op die manier ingediend op 20 juli 2006. Het bleek een succesvol middel. Steeds meer klanten dienden gedurende de afgelopen jaren hun wensen in, met een top in 2013 en 2014. De helft van de wensen die in al die jaren zijn ingediend, hebben we omgezet naar functionaliteit en/of oplossingen in onze software. Een mooi resultaat, waarbij we laten zien dat we naar onze klanten luisteren, en daar zijn we best trots op!

REGAS Request

Ondanks het feit dat we al veel goed doen wat betreft de beoordeling en de behandeling van wensen, gaan we vanaf heden dingen anders aanpakken. We gaan één plek creëren voor alle, interne en externe, wensen. We hebben nu vier product owners die gezamenlijk eigenaar zijn van alle wensen en de beoordeling daarvan. Deze beoordeling doen we volgens het ‘Agile’ principe. Deze methodiek hebben we onlangs geïntroduceerd binnen Regas en moet er mede voor zorgen dat er een snellere besluitvorming plaatsvindt. De terugkoppeling richting klanten van wat zij wanneer kunnen verwachten, kan daardoor ook sneller plaatsvinden. Uiteindelijk passen we op deze manier onze diensten en producten nóg sneller aan op marktveranderingen, trends en ontwikkelingen.

Afbeelding_wensen

Lonneke Koelemaij