REGAS Nieuwsbrief september 2012

5 min read - published on september 26, 2012

KWIZ project: Vita Welzijn & Advies

Vita Welzijn & Advies werkt op dit moment voor de maatschappelijke dienstverlening met REGAS Classic. Om bij te blijven met de huidige ontwikkelingen is recentelijk de keuze gemaakt om over te stappen naar de nieuwste versie: REGAS Webbased. In dezelfde periode waarin deze overgang plaatsvindt, wordt ook de inrichting van de processen in REGAS kritisch tegen het licht gehouden. Uitgangspunt is dat het systeem de medewerkers optimaal ondersteunt in hun werkproces. Ook is het van belang om de juiste managementinformatie te kunnen genereren. Daarnaast gaat Vita over naar het Informatiemodel Madi 2012.

Onderzoeks- en advies bureau KWIZ, partner van Regas, begeleidt dit project. Zij hebben inmiddels een werkgroep, met vertegenwoordigers vanuit alle disciplines, en een stuurgroep samengesteld. In de eerste fase van het project worden de huidige en gewenste werkprocessen geanalyseerd en in kaart gebracht. Vervolgens zal er een voorstel komen voor de nieuwe inrichting en kan er getest worden door de werkgroep. Uiteindelijk wordt iedereen getraind in REGAS Webbased en met nieuwe inrichting. De planning is dat Vita vanaf januari 2013 van start kan gaan met de nieuwe inrichting in REGAS Webbased!

Klanttevredenheidsonderzoek

In onze vorige nieuwsbrief meldden wij u dat de resultaten van ons klanttevreden-heidsonderzoek bekend zijn. Graag vertellen we u hier nog wat meer over. Waar we erg goed op scoorden is de menselijke factor: de betrokkenheid en betrouwbaarheid van onze medewerkers. Dit willen we vooral blijven voortzetten. Een voorbeeld van een verbeterpunt voor ons, is het bereiken van de daadwerkelijke gebruikers. Hier zijn we, nadat de resultaten bekend waren, onmiddelijk mee aan de slag gegaan. Een eerste verbetering hierin gaat zijn dat we het laatste REGAS nieuws nu niet meer alleen zichtbaar maken op het Klantenportaal, maar ook op mijn.regas.nl.
Naast het bereik van de gebruikers, kwam ook de Servicedeskpagina en het aanmaken van calls als aandachtspunt naar voren. We hebben om dit te verbeteren eind vorige maand de overstap gemaakt naar een nieuwe versie van de onder-steunende software Jira. Daarnaast zoeken we naar andere oplossingen om het proces vloeiender te kunnen laten verlopen. We blijven u hiervan op de hoogte houden. Wilt u ons laten weten hoe wij dat doen? Stuur ons een tweet!

Integraal werken

Met de onderliggende technieken 'Verbinden' en 'Bewaken' is de REGAS software als geen ander pakket in staat om 'Integraal Werken' te ondersteunen. Zo kunnen derden (cliënten en samenwerkingspartners) geautomatiseerd worden voorzien van informatie en ook zelf inloggen in het dossier met de juiste autorisatie-niveaus. REGAS functioneert dan als platform waarop alle betrokkenen de informatie met elkaar delen.

Integraal werken is makkelijk uitgelegd, maar de toepassing in de praktijk is vaak wel weerbarstig. Voordelen zijn het samenbrengen van deskundigheid, de vraag van de cliënt staat centraal en het vergroot het inzicht in elkaars inspanningen.

De gedeelde verantwoordelijkheid kan echter ook leiden tot 'vingerwijzen', jij zou toch...' of het vervagen van rollen en verantwoordelijkheden.

Bij wat zoeken over informatie over integraal werken vonden wij een aardige nieuwsbrief over dit onderwerp van het ministerie van VW&S uit 2011. Mocht u deze nog niet kennen, delen wij deze graag met u. U kunt de nieuwsbrief hier terugvinden: http://www.gezamenlijkebeoordeling.nl/download.html?id=220