REGAS Nieuwsbrief mei 2012

8 min read - published on mei 25, 2012

Volgen, Verbinden, Bewaken in de praktijk

In de nieuwsbrief van april zijn we begonnen met het beschrijven met praktische van toepassingen die aangeboden worden in de diverse REGAS Modules. We zijn gestart met ‘Elektronische Aanmelding’. In deze nieuwsbrief bespreken we ‘Informeren Participanten’.

Denkt u eens in: u heeft een cliënt die u door wil verwijzen naar een derde partij. Voor de ‘ontvangende’ partij is het natuurlijk van groot belang om goed geïnformeerd te worden met relevante informatie. In de huidige situatie geeft u de cliënt deze informatie mee (verwijsbrief) of belt u de derde partij op om informatie uit te wisselen. In REGAS bestaat hier echter een efficiëntere oplossing voor.

Wanneer de cliënt ermee instemt om de derde te informeren, kan in het dossier in REGAS een verwijsdocument geplaatst worden. Hierop registreert u de derde persoon als participant. De inrichting van het document (er kunnen informatievragen op staan, een vrij te vullen meerregelig-tekstveld of een combinatie ervan) is bepalend voor wat de derde te zien krijgt. Zodra dit formulier opgeslagen wordt, wordt de derde via e-mail met een link geïnformeerd over het dossierelement. Om te voorkomen dat de link eeuwig blijft openstaan, wordt er een geldigheidstermijn meegegeven.

Secundaire omgevingSecundaire Omgeving

Naast uw REGAS Productie omgeving kunt u er vanaf heden voor kiezen een Secundaire omgeving af te nemen. Deze omgeving is bestemd voor het verkennen van nieuwe functionaliteiten via pre-releasing en het ontwikkelen van uw (nieuwe) REGAS inrichting.

Bij het werken met REGAS Webbased worden nieuwe versies, tijdens onderhoud, automatisch bijgewerkt. Hiervoor leveren we releasenotes en handleidingen waarin de veranderingen beschreven zijn. Op de Secundaire omgeving wordt de nieuwste versie twee weken voor de update van de productie omgeving geïnstalleerd. Het is daarmee mogelijk om de verholpen bugs en nieuwe functionaliteiten te verkennen vóórdat alle medewerkers ermee gaan werken. Op die manier bent u als applicatiebeheerder optimaal voorbereid op de veranderingen. Maar ook voor nieuwe (deel)processen in REGAS in de omgeving geschikt; u kunt deze hier ontwikkelen en testen.

Voor meer informatie over het afnemen van de Secundaire omgeving en de kosten hiervan, kunt u contact opnemen met uw accountmanager.

Autosave

Deze maand hebben we de eerste versie van een Autosave functie aan REGAS Webbased toegevoegd. Hierbij slaat de database de gegevens met een instelbaar interval op.

Hoe werkt de Autosave?
Na activering zal ieder formulier in de 'bewerkmodus', na het in REGAS Admin ingestelde aantal minuten, kort 'bevriezen'. Op dat moment wordt de ingevoerde data weggeschreven naar de database. Onderin het scherm verschijnt gedurende deze (heel korte) periode de tekst 'Opslaan...'. Hierna kan de gebruiker gewoon verder werken.

Heeft u interesse in Autosave voor uw organisatie? De functionaliteit kan aangevraagd worden bij onze servicedesk: 0348-489040.

Nieuwe REGAS projecten

Onlangs hebben we weer een nieuwe organisatie als klant mogen verwelkomen. Maatschappelijke Opvang/GGZ organisatie Terebint had onze software gezien op de vakbeurs Zorg & ICT en was direct enthousiast. Zo enthousiast zelfs, dat we nu al bezig zijn met de implementatie van de REGAS modules Volgen, Verbinden én Bewaken.

Daarnaast zijn we bezig met een herimplementatie voor het Algemeen Maatschappelijk Werk bij Kwartier, waarbij ook de ouderenadviseurs worden meegenomen.
Voor de medewerkers en cliënten heeft deze overgang naar Webbased in combinatie met de herimplementatie onder andere als voordeel dat de module Bewaken ingezet kan gaan worden. In het geval van Kwartier betekent dat bijvoorbeeld het versturen van afspraakherinneringen via sms.

Dag van de Applicatiebeheerder

Bent u de REGAS applicatiebeheerder voor uw organisatie? Speciaal voor u organiseren wij 31
mei de Dag van de Applicatiebeheerder. Dit jaar op een extra spectaculaire locatie, de rivier de Vecht, laten wij u kennismaken met de nieuwste ontwikkelingen van REGAS. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld Snel Aanmaken, de REGAS
App, Call registratie, REGAS Rapporten en Mijn REGAS.

Het deelnemen aan de dag is kosteloos. Meer informatie en het aanmeldformulier vindt u hier op de website.
Graag tot de 31e!

SafariLogo Safari

Wist u dat u niet alleen in Internet Explorer en Firefox kunt werken met REGAS Webbased, maar ook in Safari? Mac gebruikers kunnen dus ook ten volste gebruik maken van onze SaaS software. Vereiste is wel dat de versie van Safari 5 of hoger is.

admin