REGAS Nieuwsbrief maart

21 min read - published on maart 22, 2013

 

REGAS Symposium

De voorbereidingen voor het het REGAS Symposium "Unlock Your Potential" op 18 april zijn in volle gang. Wij zijn ook zeer enthousiast over het programma. Net als in 2011 zijn wij vereerd om hiervoor samen te mogen werken met Anneke Krakers als dagvoorzitter.

Anneke Krakers (1962) was tot voor kort elf jaar directeur van een welzijnsorganisatie.

Nu helpt zij met haar onderneming WelzijnNederland wel
Lees op onze website meer over de sprekers, het symposium en de locatie!zijnsorganisaties met hun marketing en profilering zodat zij moeiteloos het geld en de waardering krijgen die ze verdienen. Het is haar missie om het welzijnswerk op de kaart te zetten zodat niemand meer hoeft te vragen: " Wat doen jullie nu eigenlijk?". Dit doet zij door middel van workshops, trainingen en de Leergang Welzijnsmarketing. Een van haar hoogste persoonlijke waarden is vrijheid. Haar persoonlijke vrijheid kreeg een enorme boost toen zij enkele jaren geleden koos voor het ondernemerschap. Ook is zij spreker, schrijver en blogger in Welzijn.

 

Creq bij Civic Amsterdam

“Betrokkenheid, duidelijke planning, goede inzet en duidelijke taakverdeling. Als er aan deze voorwaarden kan worden voldaan is een REGAS inrichting snel aan te passen aan nieuwe verantwoordingseisen.”

Deze uitspraken van projectmanagement bureau Creq BV betreffen een succesvolle overgang naar REGAS Webbased waarbij er tegelijkertijd een grote aanpassing is gedaan aan de inrichting.

Recentelijk heeft Creq Civic Amsterdam (uitgevoerd door B&A B.V.) begeleid in deze overgang. Civic Amsterdam verzorgt in stadsdeel Amsterdam Oost (voorheen stadsdeel Zeeburg) de uitvoering van het welzijnswerk, de maatschappelijke dienstverlening, het peuterspeelzaalwerk en nog een aantal functies.

De overgang naar van REGAS Classic naar Regas Webbased is zeer goed verlopen en binnen budget en planning gebleven. Heldere aansturing vanuit het (informatie)management en goed applicatiebeheer van Civic Amsterdam waren daarin onmisbaar.

“De samenwerking tussen Civic Amsterdam, Regas en Creq BV verliep zeer goed”, zo zegt Philippe van Kleef van Creq. “Om de overgang naar REGAS Webbased te vergemakkelijken, zijn wij (Civic Amsterdam en Creq) gestart met een goede voorbereiding en hebben we een heldere aanpak en planning vastgesteld. Door de planning te bespreken met Regas hebben we deze haalbaar gemaakt in een zeer korte tijd. Deze aanpak heeft geleid tot een goed resultaat die binnen de planning is volbracht.”

Wilt u meer weten over Creq? Op www.creq.nl wordt haar werkwijze verder uitgelegd.

 

Jarabee onderzoekt koppelbaarheid MijnVerhaal 2.0 - REGAS

Jarabee werkt in de regio Twente voor kinderen en jongeren van 0 tot 25 jaar en hun opvoeders en richt zich met name op jeugdzorg.

THORAX helpt Jarabee in het eerste halfjaar van 2013 met een onderzoek naar de mogelijkheden van het koppelen van het MijnVerhaal 2.0, een platform ten behoeve van cliëntregie, met het backoffice-registratiesysteem van Jarabee, REGAS. De beoogde koppeling zal bijdragen om de cliënt (nog) meer regie over zijn of haar dossier te geven. Daarnaast wil Jarabee met deze koppeling ook het principe van ‘enkelvoudige registratie en meervoudig gebruik’ gaan ondersteunen.

“THORAX heeft Jarabee in het verleden vaker ondersteund, onder meer bij de analyse van de primaire processen en de inrichting van REGAS. Daarnaast kent THORAX de onderliggende techniek van MijnVerhaal 2.0, waardoor onze kennis van de organisatie èn van de techniek hier mooi samenkomt.”, aldus Bertil Brandse, directeur van THORAX.

Naast Jarabee maken ook Ambiq en Rubicon gebruik van het platform MijnVerhaal 2.0, waar de jongere veilig zijn of haar eigen verhaal kwijt kan en naar eigen keuze kan delen met anderen.

Lees verder...

 

Dag en Nacht module nieuwe stijl

De Dag en Nacht module nieuwe stijl zit in de testfase en is binnenkort beschikbaar. Het werken met een aparte ‘schil’ voor de registratie is verleden tijd. De registratie voor Dag- en Nachtopvang gebeurt direct in REGAS Webbased.

Het gebruik van de nieuwe module is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

  • Voor de registratie van Dag of Nachtopvang wordt gebruik gemaakt van één formulier, het plaatsingsformulier.
  • Voor iedere locatie van zowel de Dag of Nachtopvang wordt een specifieke casus aangemaakt.

Er wordt gebruik gemaakt van zogenaamde views. Op deze manier kunnen diverse gegevens samengevoegd worden weergegeven. Om het registreren zo makkelijk mogelijk te maken wordt er gebruik gemaakt van jobs. Dit zijn opdrachten die op een zelf gekozen moment automatisch worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld:

  • Sluit alle plaatsingsformulieren af die leeg zijn op een x tijd.
  • Sluit alle plaatsingsformulieren af waarin de datum gisteren is en plaats automatisch een nieuw plaatsingsformulier met de gegevens van gisteren.

Plaats alvast een plaatsingsformulier waarin reserveren op Ja staat.
De views en de jobs worden vooralsnog door ons ingericht.

Het is tevens mogelijk om te registreren of er sprake is van een afwijzing of een schorsing. De reden van een eventuele schorsing of afwijzing wordt in het rood weergegeven in de lijstweergave.

Bekijk een voorbeeld overzicht nachtopvang

Het plaatsingsformulier wordt ook gebruikt voor cliënten die zijn opgevangen maar niet in de Dag- of Nachtopvang zitten. Voor bepaalde codetabellen moet hier rekening mee gehouden worden.

Voor meer informatie en ondersteuning bij de inrichting kunt u terecht bij Marcel Prinsen, email marcel@regas.nl

 

Nieuwe standaard rapportage

Met REGAS Rapporten kunt u verschillende overzichten en rapportages genereren. Er bevinden zich reeds een aantal rapporten en onlangs zijn er kosteloos twee nieuwe beschikbaar gesteld.

Tijdsbesteding Binnen Casus
Met behulp van dit rapport kun je vanuit de individuele casus inzichtelijk krijgen hoeveel tijd er is besteed. Voor het zowel totaal als per medewerker zijn drie tabellen bestede tijd per map, activiteit en product. Binnen de tabel kan ook gefilterd worden op elke individuele medewerker, voor zover de rechten dit toelaten.

Lijst Actieve Personen
Dit rapport was voorheen standaard binnen REGAS Classic beschikbaar, maar is vanaf heden verplaatst naar REGAS. In deze rapportage worden die cliënten getoond met wie een actieve relatie is. Getoonde gegevens kunnen worden geëxporteerd in diverse formaten. Verder is het ook mogelijk om de standaard filtering die in REGAS Rapporten toe te passen. Zo kan er bijvoorbeeld uit de lijst van alle actieve cliënten een selectie worden gemaakt op woonplaats of postcode.

Maakt uw organisatie al gebruik van de REGAS Rapporten? Laat ons weten wat u ervan vindt.

 

Effectmeting nieuw in REGAS Rapportenwinkel

Wist u dat u naast de standaard rapporten ook maatwerkrapporten kunt laten ontwikkelen of rapporten kunt aanschaffen via onze REGAS Rapportenwinkel?

Een van de beschikbare maatwerk-rapportages is de REGAS Effectmeting. Met dit rapport is het mogelijk om het effect van een behandeling over een bepaalde periode in kaart te brengen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een start- en eind positie. De positie geeft inzicht in het effect van een behandeling. Denk hierbij ook aan de Participatieladder.

Voor meer informatie over de REGAS Rapportenwinkel of de Effectmeting kunt u terecht bij cynthia@regas.nl of uw accountmanager.

 

Koppeling REGAS en Online Dossier

Samen met Kwadraad hebben wij een koppeling ontwikkeld tussen REGAS en het Online Dossier. De koppeling maakt het mogelijk om vanuit REGAS op een makkelijke manier te navigeren naar Online Dossier, een toepassing specifiek ontwikkeld om direct met de cliënt te kunnen communiceren. De cliënt kan zichzelf online via de website van de hulpverleningsorganisatie aanmelden voor verschillende diensten, zoals 'doelen stellen', e-mailbegeleiding en online trainingen. De koppeling met REGAS zorgt ervoor dat er op de achtergrond bijvoorbeeld een dossier aangemaakt wordt of tijdsregels worden weggeschreven om zo ook aan de verantwoording te kunnen blijven voldoen.

Voor meer informatie over de koppeling kunt u terecht bij Marcel Prinsen via marcel@regas.nl.

 

Zorg&ICT 2013 - Jeugdzorg showcase

Afgelopen week hebben we weer op de Zorg & ICT beurs gestaan. Dit jaar met een Showcase Jeugdzorg, waarin we hebben gedemonstreerd hoe REGAS een antwoord is op de vragen die er nu en straks tijdens de transitie jeugdzorg (gaan) spelen. De showcase bevat procesondersteuning voor ambulante jeugdhulpverlening, pleegzorg, (semi)residentiële hulpverlening en vrouwen-opvang. Heeft u het gemist? Neem contact op met cynthia@regas.nl voor het plannen van een afspraak bij u op locatie.

 

Bent u goed voorbereid op de nieuwe REGAS release?

Vorige week is de nieuwste REGAS release beschikbaar gekomen voor alle eindgebruikers op de productie omgeving. Om uw organisatie en eindgebruikers optimaal voor te bereiden op nieuwe releases, stellen wij een aantal zaken op voorhand beschikbaar.

In de releasenotes worden op basis van drie componenten de veranderingen beschreven:

  • Verbeteringen
  • Nieuwe functionaliteiten
  • Verholpen bugs

Op de Secundaire omgeving wordt 14 dagen voorafgaand aan het vrijgeven op de productie omgeving de nieuwe REGAS release al beschikbaar gesteld. Hierin kunt u al het nieuws ook daadwerkelijk bekijken, binnen uw eigen omgeving.

Door het voorafgaand goed bestuderen van de veranderingen, kan de applicatiebeheerder de impact hiervan inschatten voor de organisatie en eindgebruikers. Hierop kunt u bijvoorbeeld besluiten om een nieuwsbrief aan de medewerkers te verzenden waarin zij gewezen worden op de voor hun relevante zaken. In de praktijk merken wij dat dit als zeer prettig ervaren wordt door de eindgebruikers.

Overigens is het sinds de recente renovatie van het Klantenportaal voor eindgebruikers ook al mogelijk om zélf releasenotes te bekijken. Wanneer u in het dienstenprofiel het Klantenportaal aanvinkt voor de gebruikers, krijgen zij het icoon zichtbaar op Mijn REGAS.

Wilt u meer informatie over hoe uw organisatie zich het beste kan voorbereiden op nieuwe releases? Neem contact op met uw account manager.

 

 

Achter de schermen bij ReasonNet

Twee weken geleden vond het ReasonNet evenement plaats in het Gyrocenter in Amsterdam. Onze nieuwe hosting-provider heeft ons de unieke gelegenheid gegeven om een kijkje bij hun achter de schermen te komen nemen.

Commercieel directeur Gerben Ras vertelde over de ontstaansgeschiedenis van ReasonNet en de weg die zij hebben afgelegd naar de Cloud oplossingen die zij nu bieden.

Bart Veldhuis, de Cloud Architect bij ReasonNet, heeft de deelnemers meegenomen in de wereld van de Vblocks, de naadloze integratie van best-in-class computers, netwerk en opslagtechnologie van marktleiders Cisco, EMC en VMware. Na een uitgebreide rondleiding door het datacenter - waar de deelnemers konden zien waar hun REGAS database daadwerkelijk fysiek staat! - was er uiteraard ook ruimte voor een borrel en napraten met de verschillende partijen.

De keuze voor ReasonNet als partner vorig jaar is een solide beslissing geweest die ons ertoe in staat stelt een toekomstvaste en veilige oplossing te kunnen bieden voor onze klanten.