REGAS Nieuwsbrief juni 2012

4 min read - published on juni 29, 2012

REGAS App

Het is zo ver: de REGAS App is verkrijgbaar in de Apple store en Google Play! Hiermee is de App voor alle gebruikers van smartphones en tablets beschikbaar. Met de App kunnen ambulante contacten met cliënten en organisaties in het kader van een project eenvoudig worden geregistreerd. Daarnaast zit er een noodknop en een integratie met Google Maps in.

Onze dank gaat uit naar Lumens, StOED en Kwadraad, met wie we de App hebben ontwikkeld. Samen hebben we er voor gezorgd dat de App nu gratis verkrijgbaar is voor alle REGAS Webbased gebruikers.

We werken momenteel ook aan een app voor cliënten, waarin ‘chatten’ centraal staat. Het gesprek kan plaatsvinden tussen hulpverlener en cliënt maar ook in een groep. De registratie van de chat vindt vervolgens plaats in REGAS.

Heeft uw organisatie ook interesse in 'Het Nieuwe Werken' via de REGAS App? Onze servicedesk kan hiervoor de juiste aanvullingen in uw dossier uitvoeren. Neem contact met ons op via het nummer 0348-489040.

Lees de handleiding van de REGAS App

Implementatie Surplus

Surplus Zorg biedt mensen in West- en Midden-Brabant een gevarieerd aanbod op het gebied van zorg, wonen en welzijn. Onlangs heeft de Welzijnstak besloten om het gebruik van REGAS voor de hulpverleners te gaan uitbreiden. De implementatie is inmiddels in volle gang en wordt stapsgewijs per afdeling uitgevoerd. Surplus ziet een sterke meerwaarde in de modules Verbinden en Bewaken en zal de functionaliteit hiervan ook gaan integreren in het primaire proces.

Dag van de Applicatiebeheerder

Ondanks dat we het qua weer niet helemaal droog hebben gehouden 31 mei jongstleden, viel de Dag van de Applicatiebeheerder verre van in het water! De andere opzet dit jaar (interactiever, ruimte voor een informeel programmaonderdeel, varende locatie, meer tijd om te netwerken) werd door alle aanwezigen goed ontvangen. We kunnen dan ook met trots vermelden dat de dag door de applicatiebeheerders gemiddeld met een 8 werd beoordeeld.

Inmiddels staan de presentaties en de foto’s van de dag op ons Klantenportaal. Bent u er volgend jaar ook (weer) bij? Dan maken we er net zo’n geslaagde dag van!